SYSTEMY KONTROLI

System kontroli gospodarki paliwowej  XTRACK

xTrack
System XTrack pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki paliwowej w przedsiębiorstwie. Dzięki opomiarowaniu zbiorników stacjonarnych i mobilnych zapewnia kontrolę nad wydawanym paliwem. Zastosowanie przepływomierza umożliwia dokładny pomiar ilości wydawanego paliwa. Terminal wydawczy może zostać zamontowany na dowolnym zbiorniku, stacji czy cysternie.
System kontroli gospodarki paliwowej xTrack
   

W skład systemu zintegrowanej gospodarki paliwowej wchodzą:

 • Pełna kontrola obiegu paliwa w firmie – wyeliminowanie nadużyć i upuszczeńObnizenie kosztów operacyjnych – raportowanie rozchodu paliwa dla kazdego pojazdu i kierowcy
 • Samoobsługowe wydawanie paliwa autoryzowane kartami zbliżeniowymi – redukcja kosztów, identyfikacja kierowcy i tankowanego pojazdu
 • Wsparcie planowania dostaw – rzeczywisty stan paliwa w zbiorniku według pomiarów z sondy ciśnieniowej, alerty SMS/email przy niskim poziomie
 • Przesyłanie danych online poprzez GSM/WiFi – wglad do danych z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu
 • Rejestracja ilości wydanego paliwa dla każdego użytkownika lubp ojazdu
 • Baza danych do 20 000 użytkowników i pojazdów
 • Identyfikacja przy pomocy kart zbliżeniowych RFID
 • Dwustopniowa autoryzacja – logowanie (np. kierowca/pojazd, kierownik/pracownik) pozwala rozpocząć tankowanie
 • Kontrola lokalizacji – dzięki wbudowanemu modułowi GPS – zabezpieczenie przed kradzieżą
 • Pomiar ilości paliwa w zbiorniku – wykrywanie kradzieży, przecieków, upuszczeń, podmian paliwa
 • Możliwość wprowadzenia stanu licznika pojazdu przed rozpoczęciem tankowania
 • Możliwość podłączenia czujnika podniesienia nalewaka – automatyczne włączenie pompy i rozpoczęcie tankowania, automatyczne wyłączenie pompy po odłożeniu nalewaka
 • Zabezpieczenie przed zapowietrzeniem układu i uszkodzeniem pompy dzięki definiowanemu minimalnemu poziomowi cieczy w zbiorniku
 
System zintegrowanej gospodarki paliwowej

Aplikacja XTRACK WebX – kontroluj gdziekolwiek jesteś

To aplikacja internetowa umożliwiająca dostęp do danych analitycznych z poziomu przeglądarki internetowej. Jej możliwości zbliżone są do modułu XTrack Analizer. Aplikacja internetowa XTrack WebX wspiera zarządzanie gospodarką paliwową w firmie. Umożliwia dostęp do danych z Terminali Paliwowych, TankMonitorów, rejestratorów GPS zamontowanych w pojazdach oraz innych urządzeń XTrack. Aplikacja WebX jest uruchamiana z poziomu przeglądarki internetowej  

Podstawowe funkcje modułu WEBX w systemie XTRACK

 • Łatwy dostęp do danych – możliwość korzystania z aplikacji z poziomu przeglądarki internetowej
 • Monitoring pojazdu – bieżąca wizualizacja lokalizacji GPS pojazdu oraz możliwość podglądu aktualnych oraz archiwalnych informacji dotyczących pracy podwozia i zabudowy
 • Moduł raportów – możliwość generowania raportów ze wszystkich danych zgromadzonych w systemie
 • Informacja o zasobach– wizualizacja aktualnego poziomu paliwa w zbiornikach paliwowych oraz zapełnienia pojemników i kontenerów na cyfrowej mapie
   

Wśród danych możliwych do przeglądania w aplikacji WebX wymienić można:

Informacje o pojazdach
Wszystkie elementy systemu XTrack zamontowane w pojazdach dzięki połączeniu GPRS lub WiFi na bieżąco przesyłają zgromadzone dane. Dzięki temu w aplikacji WebX można przeglądać aktualne dane dotyczące pojazdu / maszyny takie jak m.in.:
 • jego współrzędne GPS,
 • stan – jazda/postój,
 • prędkość i kierunek poruszania,
 • poziom paliwa w zbiorniku,
 • przebieg,
 • parametry pracy podwozia i zabudowy,
 • Istnieje także możliwość prześledzenia pokonanej przez pojazd trasy oraz innych danych archiwalnych.
 • Wszystkie pozyskane w systemie XTrack informacje mogą zostać zwizualizowane na cyfrowej mapie.
 
Dane dotyczące gospodarki paliwowej
Aplikacja WebX doskonale sprawdza się także w firmach posiadających Terminal paliwowy XTrack lub XTrack TankMonitor. Pozycja GPS każdego zbiornika może zostać zwizualizowana na cyfrowej mapie. Ponadto w sposób graficzny przedstawiony jest także poziom zapełnienia danego zbiornika, jego dopuszczalna pojemność oraz temperatura cieczy. Z poziomu aplikacji WebX możesz także zarządzać takimi informacjami jak dane kierowców, pojazdów i karty RFID. Co ważne dane o zbiornikach mogą być wyświetlane i przetwarzane w tym samym oprogramowaniu co dane o pojazdach. Takie rozwiązanie umożliwia m.in. porównanie ilości paliwa pobranego ze zbiornika z faktycznie zatankowanym oraz ze sposobem eksploatacji maszyny i rzeczywistym spalaniem.  
Dane dotyczące zapełnienia pojemników i kontenerów
WebX pozwala także wizualizować poziom zapełniania pojemników i kontenerów na substancje sypkie takie jak odpady czy pasze. Monitoring taki możliwy jest w ramach rozwiązania BinMonitor. Podobnie jak w przypadku zbiorników wszystkie pojemniki zwizualizowane są na cyfrowej mapie wraz z graficzną prezentacją poziomu ich zapełnienia.  
Raporty i analizy
Dostępny w oprogramowaniu moduł raportowania pozwala tworzyć zestawienia ze wszystkich danych zawartych w systemie. Elastyczność systemu stwarza praktycznie nieograniczone możliwości tworzenia raportów, co pozwala wyeliminować papierowy obieg dokumentów. Raporty mogą być tworzone dla poszczególnych obiektów (pojazd, zbiornik, pojemnik) lub sumarycznie. Dane mogą być prezentowane zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresowej. Taka elastyczność pozwala tworzyć cykliczne sprawozdania, zestawienia porównawcze, raporty eksploatacyjne (zużycia paliwa, pracy zabudowy), rozliczenia czasu pracy poszczególnych brygad, czasu realizacji zleceń, niewykonanych zdań, zdarzeń nieautoryzowanych, wykresów zamian poziomu paliwa w zbiorniku w danym czasie i wiele innych. Tworzone zestawienia można eksportować do plików Excel i PDF.
Alerty
Aplikacja WebX, podobnie jak moduł Analizer posiada moduł Alertów, czyli ostrzeżeń. Jest to mechanizm odpowiedziany za przesyłanie krótkich informacji ostrzegawczych w formie sms, e-mail oraz powiadomień wyświetlanych w oprogramowaniu. Sytuacje, w których tego typu wiadomości mają być wysyłane definiowane są dowolnie przez użytkownika. Mogą być to alerty dotyczące m.in.:
 • przekroczenia określonej prędkości przez pojazd,
 • zbyt niskiego poziomu cieczy w zbiorniku zbiorniku na paliwo lub inne substancje ciekłe,
 • opuszczenia przez dany pojazd wyznaczonego terenu,
 • pracy zabudowy poza wyznaczonym rejonem,
 • zbyt wysokiego poziomu zapełnienia pojemników i kontenerów do przechowywania substancji sypkich,
 • innych, które są ważne z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa.
 

Zobacz też:

Zapraszamy do współpracy!

Skorzystaj z pomocy naszych konsultantów i dostosuj system kontroli do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Opowiedz o swoim biznesie i stwórz rozwiązanie, które da Ci pełną kontrolę nad gospodarką paliwową Twojej działalności. Skontaktuj się z nami – Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Wszystkie nasze produkty możesz zakupić online! 

O NAS

PROFITANK powstał z myślą o klientach mających na uwadze wysokie wymagania co do jakości produktu oraz opieki posprzedażowej. Oferujemy atestowane dwupłaszczowe zbiorniki do przewozu i dystrybucji paliw.

logo profitank

SZYBKI KONTAKT:

adres     Ul. Pokrzywno 4a,  61-315  Poznań

e-mail    biuro@profitank.pl

Numer telefonu   +48 793 003 330

godziny otwarcia     Pon -Pt:  8:00 - 16:00

Call Now Button